Право на връщане

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина,
без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на
стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми
писмено „МЕБЕЛИ КАМБО” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с
фактурата, като ги предаде на „МЕБЕЛИ КАМБО” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без
да уведоми „МЕБЕЛИ КАМБО” за забавянето и без да предостави уважителна причина за
същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(5) Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
(6) Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
(7) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
(8) В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “МЕБЕЛИ КАМБО” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.
Условията за връщане на стока описани по-горе важат за Потребители, закупили стоки на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от физическия магазин на “МЕБЕЛИ КАМБО” ООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.
Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на
същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно
персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с
разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати
поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и
видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), както и когато получената стока е ползвана, прана или по друг начин употребявана, „МЕБЕЛИ КАМБО” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.