Безплатна доставка


Уважаемиклиенти, ние осигуряваме „Безплатен транспорт“ занаправени покупки онлайн настойност над 700 лв. Населените места включващи тази услуга са:

  • Община  Хасково,
  • Община Димитровград,
  • Община Кърджали,
  • Община Любимец,
  • Община Минерални бани,
  • Община Първомай,
  • Община Стара Загора,
  • Община Симеоновград,
  • Община Стамболово,
  • Община Харманли,

НАЧИН ЗА ДОСТАВКА: С транспорт на Мебели Камбо, чрез групаж в предварителноуговорен ден.

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА: До 30 работни дни.

Безплатният транспорт важи при определениусловия, в определен ден и час от фирмата доставчик. Времето на  изпълнение е съобразено със статуса наизбрания продукт, както и производствените срокове на изработка на поръчанитестоки.

Придоставка на мебели услугата „Безплатен транспорт“ включвадоставката на поръчаната стока до първа входна врата на сградата на посоченияадрес, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.

Завсички клиенти, които искат доставка в зададен от тях ден или час /в работновреме/ транспорта се заплаща на базата на такса: 1,80 лв/км.

Графикътза доставки се организира най-малко 2 дни предварително.

Условиятаза доставка за не описаните населени места виж в раздел Общи условия.